SP Belso

Decoracuó feta en vinil de fussió imprès i col·locat sobre paret, IMPRESSIONANT.