SP Belso

Pintura a paret mes dibuix fet a ma en una coneguda cadena d'escoles d'angles per a nens.