SP Belso

Lona impresa de 15x5 m. muntada a fa├žana amb marc perimetral de tub i tensors.