SP Belso

Lona impresa de 16x9 m. amb muntatge mitjan├žant treballs verticals dins un mercat .