SP Belso

SISTEMA T3
Taquilla feta amb estructura T3 i parets de policarbonat cel┬Ělular.